Terms & Conditions

Familie Tyd se bestellings voorwaardes vir produkte

Deur produkte by Familie Tyd te bestel aanvaar jy die volgende voorwaardes:

 • Die inligting wat jy op die bestelvorm gegee het is korrek. Familie Tyd aanvaar nie verantwoordelikheid vir 'n verkeerde produk wat bestel word of vir verkeerde pos of e-pos adresse nie.
 • Indien ons nie jou e-pos adres of posadres het nie kan die produkte nie gestuur word nie.
 • Van ons elektroniese produkte (indien jy per e-pos bestel) is groot. Maak seker jy het toegang tot 'n vinnige Internetkonneksie en dat jou e-pos groot dokumente kan ontvang.
 • Familie Tyd moet binne 30 dae na die betaling van die produk skriftelik van enige probleme met of in verband met die produk in kennis gestel word. Na die 30 dae tydperk aanvaar ons dat die produk aan jou afgelewer is en dat jy tevrede is daarmee.
 • Nadat jou bestelling verwerk is sal jy 'n ‘Tracking’ nommer ontvang vir produkte wat via slakkepos gestuur word. Dit is jou verantwoordelikheid om die pakkie te gaan afhaal. Jou pakkie sal by die poskantoor wees en indien jy nie 'n afhaal strokie by die poskantoor kry nie, moet jy met jou ‘Tracking’ nommer gaan navraag doen. Jy kan bestelling volg deur die volgende web te besoek by http://sms.postoffice.co.za/tracking/Parcel.aspx en jou ‘Tracking’ nommer in te vul.
 •  Die poskantoor stuur pakkies terug wat langer as 'n maand onafgehaal is en indien die pakkie terugkom, sal jy ongelukkig weer die posgeld moet betaal asook 'n administrasiefooi van R20,00 voor jou pakkie weer aan jou gestuur sal word.
 • Alle Familie Tyd produkte is uitsluitlik vir die koper se gebruik. Alle produkte is onderhewig aan kopiereg. Dit mag onder geen omstandighede gekopieer word sonder Familie Tyd se skriftelike toestemming nie.
 • Familie Tyd behou die reg om sonder kennisgewing die produkte se pryse te verhoog.
 • Betaal asb. die presiese bedrag deur jou verskuldig in ons bankrekening in. Indien jy bv. per ongeluk te veel oorbetaal het, sal ons slegs vir jou met Familie Tyd koopbewyse kan terugbetaal.
 • Geen aankope sal versend word voordat betaling nie ontvang is nie. Neem kennis, Tjeks vat tot 14 dae voordat dit beskikbaar is en aankope versend sal word.
 • Familie Tyd sal foutiewe produkte vervang mits die probleem nie met skriftelike korrespondensie opgelos kan word nie en die foutiewe produk aan ons teruggepos word.